Friday, September 20, 2013

Jakie są kontrolerzy?

Firm księgowych i audytorów o to, którego miejsce w przedsiębiorstwa będzie funkcja pomyślnie, jego rekordy aresztowania przechowywane właśnie, jak również w pracy wypłacane prawidłowo dodatkowo, na okres czasu. Oni osiągnąć wszystkie te bardzo ważne funkcje, wprowadzając stopniowo szeroki wachlarz usług przedsiębiorstw i ekspertów księgowych, które obejmują publiczną, zarządzanie, oprócz księgowości federalnego rządu, jak i wewnętrzny audyt, a tym samym do swoich klientów. Wcześniej prowadzenie podstawowych projektów w zawód-przygotowania, analizy, wraz z upewniając ekonomiczne dokumenty jako sposób przedstawienia faktów do klientów-wielu biuro rachunkowe muszą teraz zawierać transakcji wspaniałe wiedzę i umiejętności. Biura rachunkowe wraz z audytorów są zazwyczaj rozszerzenie pomocy zapewniają oni m.in. badania budżetu, ekonomiczny plusa inwestycji przygotowuje, i. t. wizyty i ograniczone usługi prawne ekspertów. Odrębne obowiązki pracy różnią się zasadniczo jednym z kilku wielu ważnych dziedzinach technologii informacyjnej: ogółu społeczeństwa, zarządzającej i specjalistów, a także księgowości audytu wewnętrznego. Central rewidenci przyjrzeć dokładności yeast infection no more pełnej informacji o organizacji w terminie i uważają za niegospodarność, spędzać, a także con. Audyt wewnętrzny jest naprawdę znacznie ważna część rachunkowości i audytu. Audytorzy wewnętrzni zbadania wraz z przeglądu firm 'pieniądze i informacji systemów, procedur administracyjnych oraz wewnętrznych uchwytów, aby upewnić się, że dane są prawdziwe oraz zmiany są wystarczające, by chronić przed oszustwami ze śmieciami. Ponadto dokonując przeglądu zdecydowanych zabiegów chirurgicznych, badając ich pracy, przydatność, a także zgodności wraz z procedurami zarządzania i biznesu oraz procedur, wytycznych, jak również przepisów govt. Istnieje kilka rodzajów audytorów niezwykle wyspecjalizowane, takie jak elektroniczne przetwarzanie danych, zielony, inżynierii zalegalizowanej, ubezpieczeń wysokiej jakości, banku standardowe, a także biegłych opieki zdrowotnej. Biorąc pod uwagę, że komputery osobiste dokonać szybszego informację, wewnątrz rewidenci pomóc menedżerom opierać swoje szczególne pozycje na prawdziwych danych, zamiast osobistych obserwacji. Wewnętrzne rewidenci również może zalecić korekty w odniesieniu do komputera osobistego firmy, co oznacza, że ​​niezawodność to wraz z uczciwości faktów. Firma Rządowe oraz biegli rewidenci działają w rynku każdego, utrzymanie, a także przeglądając rekordy Obamy organami administracji plus kontroli korporacji ekskluzywnych i ludzi, którzy są procedury jest być przedmiotem wytycznych federalnych i podatków. Biuro rachunkowe wykorzystały przez Federal, podkreślić i lokalne organy gwarantują, że dochody zwykle są odbierane i rachunki są wykonane zgodnie wraz z przepisami. Te stosowane przez rząd może pójść jak ceny brokerów lub w kontroli finansowej, oceny standardowej bankowego, a także analizy finansów wraz z nadzorem.